JAH SAESAARE PAISJÄRVE SÄILITAMISELE TAEVASKOJAS!

MTÜ Taevaskoja-Kiidjärve Puhkeala, Margus Lillo,

Kommentaarid

Hoiame veevaru põua vastu

Kui uskuda kliima muutumise jutte ja temperatuuri tõusmisega hirmutamist, siis igasugune veekogu vähendab põua riski. Seega juba loodud paisjärved tuleb säilitada kui pinnavee reservuaarid, mis säilitavad ümbruskonna veerežiimi. Enne Sindi paisu lõhkumist oli teada, et sellest ülesvoolu ei levinud vähikatk ega olnud kormoranide parvi, mis nüüd on kärestiku lahutamatu osa. Samuti vähendab paisjärv üleujutuse riski ehk suur hulk lume sulamise või vihmavett ei pääse kiiresti allavoolu liikuma. Euroopa kuumalained tulevad just kuivendamisest(sood hävitatud, metsade asemel üheliigilised puupõllud või põllumaa ulatub kuni silmapiirini) ehk maapinnal ei ole vett, mille aurustumisel tekkivad pilved, mis takistavad päikese kiirgust. Päevade erinev temperatuur tuleb just õhuniiskuse erinevustest(pilvedega on jahedam), sest Päike kiirgab ööpäevaringselt ühtemoodi. Temperatuur sõltub otseselt päikesest ja õhus olevast veeaurust(H2O), mitte süsihappegaasist(CO2), mille kogus(%) on sama päeval, öösel, kevadel ja talvel.