JAH SAESAARE PAISJÄRVE SÄILITAMISELE TAEVASKOJAS!

MTÜ Taevaskoja-Kiidjärve Puhkeala, Margus Lillo,

Kommentaarid

Ebameeldiv mälestuspilt

Aastakümneid tagasi oli meie kodune Saesaare järv alla lastud, avanes kohutav vaatepilt: kändude rägastik, kivid, muda ja muu solk, õnnetud jõekarbid. Ehmatus oli väga suur, õnneks kõik taastus ja jäänud on vaid ebameeldiv mälestus.