JAH SAESAARE PAISJÄRVE SÄILITAMISELE TAEVASKOJAS!

MTÜ Taevaskoja-Kiidjärve Puhkeala, Margus Lillo,

Kommentaarid

Tähelepanek

Näib,et selle paisjärve kaotamine loob rämeda mülka sinna , mis taastub alles paljude aastate jooksul, kui sedagi... metsapiir jääb järve raamidesse ning loodus kohaneb ju kaua. 70 aastaga on juba keskkond kohanenud ja paika ´´loksunud´´. See on ikka räige kahju, mis tekib turismile ja piirkonnale tervikuna. Keskond hõlmab ka ju teisi tasandeid.