[IDEEKORJE] Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

Ettevõtjaid ja juhte tuleb õpetada ja treenima nägema igas inimeses võimalust ja oma töötajates ettevõtte kõige hinnalisemat ressurssi. Õpetada kokku viima ettevõtete vajadusi ja tööpakkujate võimekusi. Õpetada hindama elukogemusi, empaatiavõimet ja sotsiaalseid oskusi. Õpetada ettevõtjaid ja juhte mõistma, et iga ettevõte on lisaks kasumiteenimisallikale ka osa sotsiaalsest kooslusest, mis kas toodab juurde või lõhub sidusust. Õpetada looma ja hoidma psühholoogilist turvakeskkonda, mis on aluseks loovusel ja kõrgele tootlikkusele. Eakamatel inimestel, nende kohtlemisel ja töö väärtustamisel on oluline osa kogu töökeskkonna hubasemaks ja turvalisemaks muutmisel. Riigipoolne abi ettevõtetele võiks toetada koolitust ka psühholoogia alustõdede omandamiseks.

  1. Ideed arutatakse eneseteostuse teemaseminaril. Loe mõjuhinnangut siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/26ef2413-ef56-49c1-889c-4f7c86460ee6