[IDEEKORJE] Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Maksusoodustused pensionäride palkajatele

Tartu Seeniormeeste Klubi e-kirjaga esitatud idee: Kui riik tõesti tahab tööturul hoida inimesi-peaks arvestama ettevõtjatega -tööandjatega. Senini pakutud keerukas süsteem on paljudele arusaamatu, mis on viinud palju inimesi kohtuteni. Iga töötaja maksaks oma maksud ise, nagu seaduses ette nähtud. Riik vabastaks maksudest tööandjad, kes võtavad tööle puudega inimesi ja pensionäre. See oleks üheselt selge ja kõigile arusaadav. Tööandja kannaks 10 päeva enne tööle asumist töötaja töötajate registrisse ja kõik tunneks endid võrdsete inimestena. Sama peaks toimima ka alaealiste noortega, et varakult õpiksid teenima ja tööd austama. Teeme siis kõik selleks, et ka Eesti inimesed võiksid aktiivsena ja nooruslikult vananeda. Saadan lühikokkuvõtte meie klubi tegevusest, et tekiks ettekujutus meie seltsielust kus 1/3 liikmeid on juba haaratud osalise või täiskohaga töötamisest.

  1. Ideed arutatakse kindlustatuse teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/4dd73a55-8c43-4d82-bafe-1fed5f30537e