[IDEEKORJE] Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Tööalane rakendus kõrgharidusega kodanikele pensionipõlves

Oleks hea leida kõrgharidusega isikutele pensionipõlveks töö, kus nende kogemused ja eeldatavalt hea eneseväljendusoskus leiaksid rakenduse ja töö võimaldaks väikesele pensionile lisa teenida. Idee: suur osa eelnevate perioodide fotodest, dokumentidest, artiklitest ootavad digiteerimist, mille üks töömaukaim osa on nende dokumentide/arhivaalide/museaalide kirjeldamine. Kui mäluasutused saaksid korraldada oma sellealased tegevused viisil, et mäluasutuse töötajad on selle tööga rakendatud minimaalselt ja töö tellitakse loodava(te)lt juriidilis(t)elt isiku(te)lt, kes koolitavad oma kaadreid (kõrgharidusega pensionäre) INNOVE rahalisel toel pädevaks digiteerimise tööjõuks. Selle lahenduse plussid: • suur hulk pikalt tegemist ootavat tööd saab tehtud • kõrgharidusega pensionärid saavad huvipakkuva tegevuse ja tunnevad end ühiskonnas väärtustatuna (ei pea otsima rakendust koristaja või garderoobihoidjana) • kõrgharidusega eakad orienteeruvad hästi eelneva ajaperioodi ühiskondlikus korralduses, mis on vajalik dokumentide kirjeldamisel • selle töö tegemist ei sega füüsilised puudused, kehv stressitaluvus, läbipõlemissündroom • tasu selle töö eest võib olla täiskoormuse puhul alla keskmise kuupalga • väikeste pensionide probleem saab leevendust selle tegevusega rakendatute puhul • digiteerijad saaksid vajadusel töötada kaugtöö korras - nende jaoks poleks vaja tagada töölaua ja arvutiga töökohta • pensionärid saaksid vajadusel töötada osalise koormusega • mäluasutuste vastavad töötajad vabaneksid aeganõudvast ja tüütust tööst, osad neist hakkaksid juhendama pensionäre-digiteerijaid • riik, kellele kuulub suur osa mäluasutustest, saaks selle idee realiseerimist katsetada-juurutada • idee realiseerimine hoiaks tööjõuturul suure hulga kogemustega inimesi (tööjõuressursi otstarbekas kasutamine)

  1. Ettepanek on lahendatav isiku, tööandja või organisatsiooni tasemel. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/b8a8f16f-ef2c-477c-bd64-80e28cedef88