[IDEEKORJE] Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Eakate ettevõtlusideed väärivad rakendamist

Riiklikult toetaud startup'i keskkonna loomine 55+ inimestele, kellel võib olla väga häid ettevõtlusideid, kuid nad vajavad kvalifitseeritud nõuandeid ja kontakte investoritega. Nad võivad olla ka eluaegsed palgatöötajad, kes tahavad elulaadi vahetust ning on valmis hakkama ise endile tööandjateks.

  1. Ideed arutatakse eneseteostuse teemaseminaril. Loe mõjuhinnangut siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/41798cc7-3594-4090-a9f1-52a28da9cd98