[IDEEKORJE] Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Võtta maha eksimishirm, võimaldada õppida oma (ja teiste) vigadest

Kõigil ettevõtjatel, ettevõetete juhatuste liikmetel peab olema võimalus osaleda Tööameti arutelude ja otsingute keskkondades nii töötajate- kui tööotsijatena võrdselt kõigi teistega. Ettevõtte pankrotti või hääbumist ei peaks käsitlema kui suurt õnnetust, vaid kui uute võimaluste avanemist – Tööameti kaudu võivad avaneda uued võimalused igaühele, kellel on motiiv uusi väljakutseid otsida.

  1. Idee on Eestis juba rakendunud. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/a3827910-0885-437f-ae36-7e161c884def