[IDEEKORJE] Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Edendada täiskasvanute võimlemist.

Hiinas käivad vanemaealised parkides tai chid tegemas, ka Helsingi linnaparkides näeb täiskasvanute liikumise rühmatunde. Eestis tuleks riiklikult soodustada tööealiste ja pensioniealiste inimeste võimlemist läbi selle, et tagatakse tasuta koolitused KOV-de ja organisatsioonide eestvedajatele ja treeneritele. Probleem: Uuringud on näidanud, et isegi vähene võimlemine aitab ennetada kroonilisi haigusi võrreldes sellega, kui inimene regulaarse võimlemisega ei tegele. Senised soovitused (nt 20 min x 5 päeva nädalas) on efekti saavutamiseks isegi liiga kõrged. Piisab vähemast. Selleks, et tekiks arusaam võimlemise lihtsusest ja kättesaadavusest ning selle tohutust mõjust elukvaliteedile, on tarvis muuta võimlemise suhtes levinud valearusaamu ja näidata, et see on tõesti kõikidele kättesaadav. Seejärel toetada koolitatud eestvedajate tööd kogukondades. Võimlemine ennetab ja ennistab. Mõju: Paraneb töövõime ja iseseisva toimetuleku võime ning heaolu.

  1. Omavalitsuse ja/või kogukonna ellurakendatav idee. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/115f65c5-306b-4069-b5d0-9ea66a91e94f