[IDEEKORJE] Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Soodustada osalise tööajaga töötamist

Tööandjal on sarnane maksu- ja halduskulu täis- ja osaajaga töötaja palkamisel. Teavitustöö innustamaks (mistahes vanuses) inimesi töötama osaajaga. Probleem: Vanematel inimestel on vähenenud füüsiline jõudlus, neil esineb rohkem tervisest tulenevaid takistusi täisajaga töötamiseks. Keskealiste põlvkonnale langeb nii vanematega kui lastega seotud hoolduskoormus ning risk üle pingutada. Suurem valikuvabadus tõstab motivatsiooni. Mõju: Kasvab tööefektiivsus, pikeneb tööelu, inimestel on väiksem võimalus tööjõuturult välja kukkuda.

  1. Ideed arutatakse kindlustatuse teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/4dd73a55-8c43-4d82-bafe-1fed5f30537e