[IDEEKORJE] Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Jagatud töökohad

Luua praegusest mõistlikum ühiskondlik foon osaajaga töötamise soodustamiseks. On töökohti, mida saaks jagada erinevate põlvkondade esindajate vahel, nt lapsehoolduspuhkuselt naasev noor ema ja 60+ isik saaksid üsnagi edukalt hakkama mõnelgi ametikohal tööd jagades, töötades nt 3+2 päeva. Vanem võib ka nooremat asendada, kui nooremal lapsed haiged. Saab ju olla paindlik ja tingimused kokku leppida. Väide, et nt vanematel isikutel digitaalne kirjaoskus puudub, ei pea juba ammu paika. Inimeste motivatsiooni, töössesuhtumist ja kogemusi-oskusi pole Eesti jaoks iialgi liiga palju, käigem siis sellega hoolikamalt ümber.

  1. Ideed arutatakse eneseteostuse teemaseminaril. Loe mõjuhinnangut siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/b47faf06-c763-4f3c-93a4-02c969496d89