[IDEEKORJE] Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

Õppimine on oluline igas eas, mitte ainult tööturul püsimiseks, vaid selleks, et olla võimeline tegema teiste ühiskonnaliikmetega koostööd, olla aktiivne kodanik ja eeskuju noorematele. Õppimine parandab nii subjektiivset vaimset tervist kui füüsilist tervist. Osalemine koduvälises õppes igas vanuses on üks viis vähendada riigi kulusid hoolekandele ja meditsiinile. Pensionieas inimeste tagatud sissetulek on väike ja jääb väikeseks ning kulud õppele ei ole tõenäoliselt esimene eelistus, millele inimene oma raha kulutab. Seetõttu on tarvis innustada teisi inimesi vanemaealiste õpet toetama. Ettepanek: Teha tulumaksusoodustus nendele summadele, mida on täiskasvanud laps maksnud oma vanemate koolituskuludeks.

  1. deed arutatakse eneseteostuse teemaseminaril. Loe mõjuhinnangut siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/702b45ec-b36f-4105-8578-2ff936780e0f