[IDEEKORJE] Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Mida saaks riik teha? Alates eelkoolist ja koolist- kasvatuse juurde lisada austus ja respekt vanemate inimeste vastu.

Kaasata igal tasandil ka eakaid inimesi- hoolitseda selle eest et töökohad ja tööajad oleks vanematele inimestele vastuvõetavad. Mitte eraldada vanadekodusi vaid katsuda luua eakatele elamisi lastega perekondade keskele. Koolilapsed võiksid külastada vanemaid inimesi ja neid aidata arvutiprobleemida või sisseostudega teenides selle eest taskuraha (riigi rahakotist).

  1. Omavalitsuse ja/või kogukonna ellurakendatav idee. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/6bc1c08c-5fcb-4297-b8db-dd776b159654