[IDEEKORJE] Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Tugivõrgustik vanemaealiste nõustamiseks.

Oleks sarnane karjääri nõustamisele, kuulub Töötukassa juurde. Nõustajateks hingehoidliku (mitte segamini ajada kirikliku hingehoidmisega) taustaga elukestva õppimise kogemusega positiivsed inimesed. Tänastest üle kuldse keskea inimestest on paljud madala enesehinnangu ja nõrga enesekindlusega inimesed, nad arvavad: "Ah, mis mina, ma ei suuda nagu nii noorematega võidu joosta, ma ei suuda õppida . . . ". Taolisi inimesi on vaja julgustada,edasi suunata, hea kui nõustaja saab näited tuua isiklikust pagasist.

  1. Idee tuleb arutelule teemaseminaril. Selle mõjuhinnangu leiab siit https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/21ccf9c5-43b6-40ec-8863-3852429d8fc7