[IDEEKORJE] Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Avatud ülikooli pikem nominaalaeg soodustaks keskeas hariduse omandamist.

Pragune kõrghariduse korraldus võimaldab avatud ülikooli vormis täiendada tasuta õppes oma haridusteed. ;-) Sessioonõppel põhinev õppetöö korraldus toetab elukestva õppe ideed ja arvestab reeglina töötava inimese vajadustega ja sobib hästi ka 40+ vanuses inimestele. Aga õppetöö koormus on suur ja on võrdväärne statsionaarsete tudengitega. Magistriõppe 120 EAP peavad kahe aastaga täitma nii statsionaari noored, kui ka avatud õppetöövormis õppijad, kellel paljudel on vaja õppimine ühildada pere ja tööga. Ettepanek: Muuta riiklike õigusakte nii, et ülikoolides avatud õppe nominaalaeg võiks olla 1,5 korda pikem kui sama taseme statsionaari tudengitel. Mõju: Keskeas ülikoolis ennast täiendanud inimene tunneb ennast tööjõuturul kindlamalt. Ka tööandjate silmis on kaasaegsema haridusega ja õppimisvõimeline inimene atraktiivsem. Teda võetakse kergemini tööle.

  1. Ideed arutatakse kindlustatuse teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/9d3d49b7-3b29-4f1c-9593-3ac755aa42ff

  2. Parandus eelmisele kommentaarile: Ideed arutatakse eneseteostuse teemaseminaril. Loe mõjuhinnangut siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/9d3d49b7-3b29-4f1c-9593-3ac755aa42ff

  3. Parandus eelmisele kommentaarile: Ideed arutatakse eneseteostuse teemaseminaril. Loe mõjuhinnangut siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/9d3d49b7-3b29-4f1c-9593-3ac755aa42ff