[IDEEKORJE] Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Tööandja sotsiaalmaksu vabastus osalise koormusega töötava pensionäri tööle võtmisel.

Tuleb stimuleerida tööandjaid pensionäre tööl hoidma nende omandatud erialal osalise koormusega. Pensionieas inimesel on tihti ülejõu käiv täistööajaga töötamine ja omandatud erialal on panustamine alati kasulikum mõlemale poolele.

  1. Absoluutselt nõus. Sama asja peale võiks mõelda ka siis, kui mitte-pensioniealine töötaja tahab vajalikul erialal edasi õppida/ ennast täiendada, aga täistööaja kõrvalt ei jaksa. Tööandjat võiks siis toetada, et tal oleks võimalik väärt töötajale osalist tööaega pakkuda ja mõne aja pärast on töötaja jälle 100% olemas ja ühtlasi kvalifitseeritum.

  2. Ideed arutatakse kindlustatuse teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/ce965c51-daec-468c-8284-fe33e707af04