PETITSIOON rahvahääletuste läbiviimise soodustamiseks

Meelis Kaldalu,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
56 allkirja
ALLKIRJASTA

944 häält puudu riigikokku saatmiseks. Hääletamise tähtaeg: .

Käesoleva rahvaliku algatuse eesmärgiks on muuta praegu Eesti Vabariigis kehtivat õiguslikku regulatsiooni rahvahääletuste korraldamiseks, mille kohaselt peab valitsus peale eitavat vastust rahvahääletusele pandud 
eelnõule tagasi astuma ning korraldatakse erakorralised Riigikogu valimised. 

Ausalt öeldes on lihtne näha, et hetkel kehtiv regulatsioon on ebapädev, vigane ja ebaloogiline. On üldteada, et Eesti rahvas on kõrgeima võimu kandja. Olulise osa võimutäiusest moodustab suveräniteet otsustada, milliseid küsimusi üldrahvalikult arutada ja mille üle otsuseid langetada. Ei ole kohane, et kui rahvas otsustab küsimuse N üle, siis kaasneb sellega automaatselt küsimusena X ametisloleva parlamendi usaldushääletus. 

Hetkel kehtiva seadusliku ebakõla tasandamiseks tuleb muuta Põhiseaduse paragrahvi § 105 (ja § 60) ning rahvahääletuse seaduse § 68. Põhiseaduse muutmine on omakorda võimalik rahvahääletuse teel või kahe järjestikuse Riigikogu koosseisu koostöös. Leian et Riigikogul on moraalne vastutus ja kohustus antud põhimõtteline vastuolu kõige kiiremat võimalikku teed pidi
likvideerida.

Mida ma pean silmas kui ma räägin moraalsest kohustusest? 

Eesti vabariigi riigikord, sh ka Riigikogu olemasolu ja toimimine, tuginevad 1992. aastal rahvahääletusel vastu võetud Põhiseadusele. Selle kehtima panemiseks rakendus omakorda Põhiseaduse rakendamise seadus, mis nägi ette et hääleõiguslikel kodanikel oli Põhiseaduse vastuvõtmisele järgneva kolme aasta jooksul õigus rahvaalgatuse korras teha ettepanekuid Põhiseaduse muutmiseks. 

Paraku ei võtnud Riigikogu kogu selle aja vältel vastu - ega pole tänaseni vastu võtnud - rahvaalgatuse seadust, millest lähtuvalt oleks kodanikel olnud võimalus Põhiseaduse rakendamise seadust järgida. Seetõttu tuleb rahvaalgatuse korras laekuvatesse põhiseaduslikesse parandustesse suhtuda kõige suurema austuse, täpsuse ja aktuaalsusega. 

On ilmselge, et Eesti rahval kõrgeima võimu kandjana on õigustatud huvi oma võimu rakendamise aspekte sujuvamaks ja täpsemaks muuta. Meil on kohustus seda teha, ja Riigikohul on kohustus meid selles aidata. 
  
56 allkirja

944 häält puudu riigikokku saatmiseks. Hääletamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saad ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Ennast identifitseerimata ei saa algatusele häält anda.

Kommentaarid

  1. -

    -