Власти решили отравить все части города Кохтла-Ярве?

Sergei Butšinski,

Kommentaarid

2018. aastal asub Keskkonnaministeerium puhastama Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostust.

https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/jaakreostus Põhja-Eestis asuv Purtse jõgi ja selle valgala piirkond on tugevalt reostunud Kohtla-Järve ja Kiviõli territooriumil tegutsenud endiste põlevkiviõlitehaste tegevuste tõttu. Põlevkiviõli tootmisega alustati selles piirkonnas 1920. aastatel ja põhiline reostamine toimus 1930.-1980. aastatel, kus tootmise käigus tekkinud reovesi suunati Kiviõli peakraavi kaudu otse Erra jõkke ning Kohtla-Järve kraavide kaudu Kohtla jõkke. 1958. aasta suveks oli seni puhas Purtse jõgi suures osas reostatud ja vee-elustik hävitatud. Selleks, et aastakümnete jooksul tekkinud keskkonnareostus puhastada, tuleb alustada algusest ehk Purtse jõe valgalalt ning siis järk-järgult liikuda mööda jõge allavoolu. Kogu piirkonna puhastamiseks vajalikud tööd on jaotatud kahte etappi, millest I etapiga alustatakse 2018. aastal. I etapi raames keskendutakse põhiliselt fenoolisoo ja Kohtla jõe ohutuks muutmisele, töid tehakse ka Purtse jões endas (Püssi ja Lohkuse paisude piirkonnas). Erra jõgi ja Purtse jõe Püssi paisust allapoole jääv osa esimese etapi töödesse ei kuulu ning on kavas puhastada Euroopa Liidu LIFE programmi raames. Kavandatavad tööd on Eesti mõistes ainulaadsed, sest eelnevalt ei ole kordagi tegeletud nii suures mahus vooluveekogudes asuva jääkreostuse likvideerimisega. Tööde tulemused annavad kogemusi, mida on võimalik rakendada tulevikus teiste sarnaste projektide raames. Eeltöödena on tehtud mitmed uuringud, viidud läbi keskkonnamõju hindamine ning koostatud eelprojektid reostuse ohutustamiseks. Purtse jõe valgala ja fenoolisoo puhastamise projekti esimese etapi maksumuseks on 21 miljonit eurot. Projekti rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist ja 15% ulatuses SA KIK-i keskkonnaprogrammist ja riigieelarvest. Kava kohaselt peab töödega valmis saama 2022. aasta lõpuks. Lisainfo projekti kohta: Raimo Jaaksoo, Keskkonnaministeeriumi projektijuht, raimo.jaaksoo@envir.ee.

  1. Lgp Kaire Kaire. teie postitatud artikkel Purtse ja Kohtla jõe puhastamisest fenoolidest ei puutu asjasse. See ei ole mingi "rahustus" Kohtla-Järve elanike jaoks. Kas ei ole imelik , et reotati seda ala alates 1930 aastast , aga puhastamistöid hakatakse tegema alles 2019 aastast? Kus oli Eesti Riik varem? Meil on EV-gi iseseisvus taastatud alates 1991 aastast,,,, 28 aastat on möödas!,,,,