Petitsioon sõnavabaduse kaitseks

Isamaa Noorteühendus ResPublica, Karl Sander Kase,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1562 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Austatud Riigikogu

Käesolevaga teevad allakirjutanud ettepaneku kaitsta Eesti inimeste sõnavabadust ning tagasi lükata katsed vihakõne täiendavaks kriminaliseerimiseks.

Justiitsminister on lubanud algatada seadusemuudatuse, millega piirataks Eesti inimeste sõnavabadust. Pakutud vihakõne seadusega tekiks võimalus karistada inimest väidetavalt sobimatute sõnavõttude eest kriminaalkorras ja 1-3 aastase vangistusega. [1]

Sõnavabadus on demokraatliku ühiskonna üks suurimaid alusväärtusi. Välja pakutud vihakõne täiendava kriminaliseerimise puhul tekiks Eestis aga tsensuur, mis seda alusväärtust oluliselt piiraks. Mis hetkest saab kriitikast või solvangust viha? Mida võib või ei või inimene öelda, et sellest saaks kriminaalkuritegu? Viha on subjektiivne emotsioon. Sama subjektiivne on otsus, kas see väärib karistust või mitte.

See kuidas me ennast väljendame põhineb ennekõike tavadel ja kultuurinormidel. Ebameeldivaid või mittesobivaid arvamusi ei saa ühiskonnast kaotada vanglakaristuste abil. Ebameeldivate asjade keelustamine loob lämmatava kultuuri ja ühiskonna kus ei austata erinevaid arvamusi.

Isamaa Noorteühendus ResPublica ja allakirjutanud leiavad, et Eesti Vabariigis peab olema tagatud sõnavabadus ning seetõttu kutsume kõiki inimesi tagasi lükkama plaanitavat vihakõne seadust.

LISA:

[1] Reformierakonna algatatud eelnõu „Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (vihakuritegude vastu võitlemine)“ [276SE] 2020. aasta oktoobris: „Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vaenule või vägivallale isiku või isikute rühma vastu seoses tegeliku või arvatava kodakondsuse, rahvuse, rassi, kehalise tunnuse, terviseseisundi, puude, vanuse, soo, keele, päritolu, etnilise kuuluvuse, usutunnistuse, veendumuste, seksuaalse sättumuse, sooidentiteedi või varalise või sotsiaalse seisundiga, kui sellega on põhjustatud oht avalikule korrale – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:

1) korduvalt;

2) grupi poolt või

3) ametiseisundit kasutades, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.“

Menetlusinfo

 1. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 2. Arutelu Õiguskomisjonis

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 3. Arutelu Õiguskomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 4. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Õiguskomisjon-ile.

 5. Algatus jõudis Riigikokku

 6. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 7. Algatus kogus 1000 allkirja

 8. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Peaprokurör Parmas: olen vihakõne kriminaliseerimisele vastu

  Peaprokurör Andres Parmas ütles usutluses Eesti Päevalehele, et on uue koalitsiooniga uuesti päevakorda tõusnud vihakõne kriminaliseerimisele vastu. [https://www.err.ee/1608112654/peaprokuror-parmas-olen-vihakone-kriminaliseerimisele-vastu] "Olen alati sellele vastu seisnud ja seisan ka praegu. Minu arvates on see halb mõte," rääkis Parmas ajalehele. Parmas selgitas, et vihakõne on Eestis tegelikult praegugi kriminaliseeritud, kui sellega kaasnevad reaalsed ohud või tagajärjed. "Kriminaliseerimise laiendamisega tuleks olla äärmiselt ettevaatlik. Sõnavabadus on ühiskonna jaoks väga oluline väärtus ja selle kergekäeline piiramine on tegelikult iseendale jalga tulistamine," lisas Parmas. "Prokuratuuri juhina ei saa jätta ütlemata, et selline seadusemuudatus tähendab nii prokuratuurile kui ka politseile ja kohtule lisatöökoormust. Selle ressursi peab prokuratuur võtma lihtsalt teiste kuritegude menetlemise arvelt," sõnas Parmas.

  1. Jaburalt Orwelllikuks kisub juba see "demokraatia" Brüsseli moodi.

   Ühest liidust teise, kuid sõnavabadust tahetakse puua hullemini, kui seda N. Liidus tehti. Järgmiseks tuleb Brüsselist sotside, pervertide, orjasmugeldajate ja soroste lobistamise peale käsk luua ka mõttepolitsei ning meie roosalilla viletsus viskab kulpi ja loobki??? Ilmselt peavad paljud ise mõelda tahtvad ja -suutvad euroopiidid uut kodumaad otsima hakkama, kus tegijad on heteroseksuaalsed mehed ja naised, mitte mingi sooneutraalne, mongolikurruline kuid ebamäärast karva, ajupestud, poegade ja tütarde asemel mingeid sootuid "sõbrakesi" kasvatav amorfne mass, mida seda luua üritavad Brüsseli "võrdsemad" mingil põhjusel "eurooplasteks" nimetada tahavad. Teine variant on algatada korraga võimalikult palju ...exiteid ja seejuures ei mingit trahvide jms. maksmist. PS. Näib, et ka Putini bande, kelle gaasiluti otsas suuremjagu Euroopa nn. demokraatiaid ludistab, just midagi sellist ootabki.

   1. "Hate Speech"

    Tegemist on läänest sisseimbuva monokultuurilise nähtusega, mis defineerib enda seiskohad "kaitstuks" ja teisitimõtlevad seisukohad "vihakõneks". Sellist seadust ei tohi mitte mingil juhul läbi lubada, sest see rajab teekonna tagasi totalitaarse ühiskonna poole. Välismaailmast on lugematu arv näiteid sellest, kuidas "hate speech" seadusi kasutatakse omakasu eesmärgil poliitiliste opponentide vaigistamiseks. See on tõeliselt jube seadus kui inimesi hakatakse näiteks valitsust kritiseerivate sõnavõttude pärast 1-3a vangi panema. See poleks enam vaba maailm!

    1. Criticising the Government will bring NO ONE in Estonia into prison. On the other side im am Intersex (was born as girl but my body produce too much testosterone) and only last week, someone started a hate speech against me (he should not have worn the fucking EKRE sticker) and called for death penalty for people like me. This is massive hate speech and violation of my constitutional and human rights. Hence kriminalising hate speech is entirely legitim by the state to protect the constitution.

   2. Alkirjastasin!

    Ei saa lasta hävitada vaba inimest sel Euroliidul!

    1. Exact and with hate speech I am not more free, as the constitution want to grant me. ;-)

   Olen lugenud läbi algatuse "Petitsioon sõnavabaduse kaitseks" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri