Puhas elekter aastaks 2035

Lemmit Kaplinski,

Kommentaarid

Jah tuumajaamale

Aleksander, sa ütled et "Ehkki tuumaelektri tootmine ise ei tekita kasvuhoonegaaside heitkoguseid, on kogu kütusetsükli tegevuste käigus eralduvad KHG hetkogused märkimisväärsed." Sinu pakutud allikast lähtuvalt selgub, et toote (tuumajaama) elutsükli kasvuhoonegaaside intensiivsus on 34-60 gCO2e/kWh. Võrdluseks on juurde toodud ka söest toodetud elektri elutsükli KHG intensiivsus - 1001 gCO2e/kWh. Tuule- ja päikeseenergia KHG intensiivsus langeb samadesse piiridesse tuumaenergiaga (vastavalt 34 ja 50 gCO2e/kWh). Allikas: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421513010719 Eestimaa Rohelistel ja teistel tuumavastastel oleks aeg mõista, et kampaania ülesehitamine tuumaenergeetika keskkonnavaenulikkusele on üdinisti vale ning pärsib inimkonna võimalusi kliimasoojenemise vastu võitlemisel. Tuuma-, päikese- ja tuuleenergia aitavad koostöös täita ühist eesmärki - dekarboniseerida energeetikasektorit. Hirmu külvamise, populistlike väljahõigetega ning teaduslike allikate valikulise lugemisega ei peeta sisukat ning avalikkusele harivat debatti. Jah tuumaenergiale!