Puhas elekter aastaks 2035

Lemmit Kaplinski,

Kommentaarid

Ei tuumajamale!

Lugege ja veenduge: https://leht.postimees.ee/7194765/3-11-elu-parast-kumme-aastat-fukushima-katastroofist Fukushima ümbruskonnas ja Tsernobõli ümbruses pole elu sugugi endine ... aga fermi tegelased jutustavad meile muinasjutte olematust tehnoloogiast, tahtes tegelikult tuua meile vana saasta uues väikepakendis. Michigani Ûlikooli Kestlike Süsteemide Keskuse hinnangul ühe gigavatise tuumajaama toiteks aasta jooksul on vaja kaevandada 20 000–400 000 Mt uraanimaaki, töödelda seda 27,6 Mt uraanikütuseks ja kõrvaldada 27,6 Mt kasutatud kütust. Kogu kütuste tsükli jooksul tekib sisendkogusega võrdne hulk (20 000–400 000 Mt) radioaktiivset aineid millest 90% (mahu järgi) on madala aktiivsusega jäätmed, 7% keskmise aktiivsusega jäätmed ja 3% on kõrge aktiivsusega jäätmed. Iga kWh tuumaelektri tootmisel kulub olelusringi jooksul energiat 0,1–0,3 kWh. Ehkki tuumaelektri tootmine ise ei tekita kasvuhoonegaaside heitkoguseid, on kogu kütusetsükli tegevuste käigus eralduvad KHG hetkogused märkimisväärsed. Allikas: http://css.umich.edu/sites/default/files/Nuclear%20Energy_CSS11-15_e2020.pdf