Puhas elekter aastaks 2035

Lemmit Kaplinski,

Kommentaarid

Ei Eestimaale

Eestil puudub nii inimresurss kui ka raha likvideerimaks õnnetust tuumajaamas. Soov ehitada Eestisse tuumajaam võrdub hasartmänguga kõigi Eestimaa elanike elanike arvelt. Auvere elektrijaam on heaks näiteks, kus võtmed kätte projekti puhul, ehitati katlamaja, mille metall hakkas sulama! Tuumajaama puhul oleks see tähendanud katastroofi. Kes oleks olnud need inimesed, kes oleks läinud suurmavaid kiiritusedoose saama? Välismaised ehitajad? Selle petitsiooni toetajad? Ajateenijad? Kaitseliitlased? Tšernobõl ja Fukušima on ununenud? Fukušimast läheb praeguseni radioaktiivset vett maailmamerre. Hävitame Läänemere?