NÕUAME ABIELUVÕRDSUSE SEADUSE TÜHISTAMIST!

Leila Eerits,

Kommentaarid

Veel pole hilja

Veel pole hilja lõpetada narkootikumide tarvitamine ja enesekasvatuse teel arendada elujaatavat suhtumist. Tuleb takistada suurusehulluse mõtteviisiga inimeste tegevust ja nende tegevust, kes suruvad nõrgematele peale vaimset ning füüsilist terrorit.