Petitsioon põhiseadusliku korra tagamiseks. Ei mingeid eel- ega e- valimisi!

KOOS RAHU EEST EESTIS MTÜ, Stepan Romanov,

Kommentaarid

Ei mingit usaldust!

Kõige ebakindlam hääletamise viis on "elektrooniline hääletamine". Ka Riigikohus on leidnud, et esineb EV Põhiseaduslik riive. Aga ikkagi astutakse EV Põhiseadusest üle! Usaldus puudub e-valimiste vastu!