Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamineUus Eakus

Jane Matt,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 48 allkirja

952 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Peatatud: 48 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud, enam ei saa digiallkirja anda. Kuna algatus ei kogunud seatud tähtajaks vajalikku miinimumi (1000 allkirja), on see praegu autorite poolt peatatud. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirjad ühe aasta jooksul juhuks, kui algatus taasavatakse digiallkirjade kogumiseks.

Luua riiklik strateegia ja tugisüsteem vanemaealiste vabatahtliku tegevuse koordineerimiseks.

Ettepanek -

Luua riiklikul tasandil terviklik süsteem, vanemaealiste vabatahtliku tegevuse käivitamiseks ja töös hoidmiseks. Välja tuleb töötada strateegiline vaade, kuidas kaasata vanemaealisi vabatahtlikku töösse, sealhulgas tuleb näidata ülesannete ja vastutuse selget jaotust riigi, kohaliku omavalitsuse ja vabaühenduste vahel.

Põhjendus -

Uuringud toovad välja, et vanemaealised, kes säilitavad head ühiskondlikud suhted ja aktiivsuse (eriti pärast pensionile jäämist), on tervemad, iseseisvamad ja õnnelikumad. Seega vajavad nad oma eluga toimetulekul vähem kõrvalist (st perekonnaliikmete, riigi või kogukonna) sekkumist ning abi. Olukorras, kus vanemaealiste arv tõusvas tempos kasvab, tähendab vabatahtliku tegevuse strateegiline soodustamine ja koordineerimine võrdlemisi väikest investeeringut, võimaldades samas hoida kokku tervishoiu- ja hoolekandeteenustega seotud kulusid. Lühidalt – teemaga süsteemselt tegelemine võimaldab inimestel olla vanemas eas tervem, õnnelikum ja iseseisvam, riigil aga hoida kokku kulusid. 
Hetkel on vanemaealistest vabatahtlike kaasamine olnud projektipõhine, tegevuses puudub stabiilsus ja süsteemsus ning ettekujutus sellest, kuidas üksiktegevused tervikuna mingisse eesmärki panustaksid. Täielikult puudub vanemaealiste vabatahtliku tegevuse valdkond riiklikes arengukavades. Selle tulemusel takerdub vanemaealiste kaasamine sageli stigmade ja hoiakute, aga ka halva infoliikumise ja ebaselge rollijaotuse taha. 

Kommentaarid