Kulud alkoholile avalikuks!

Erakond Eestimaa Rohelised,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 69 allkirja

931 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Peatatud: 69 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud, enam ei saa digiallkirja anda. Kuna algatus ei kogunud seatud tähtajaks vajalikku miinimumi (1000 allkirja), on see praegu autorite poolt peatatud. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirjad ühe aasta jooksul juhuks, kui algatus taasavatakse digiallkirjade kogumiseks.

Erakond Eestimaa Rohelised ja allakirjutanud teevad Riigikogule ja Valitsusele ettepaneku lõpetada riigi s.t. maksumaksja raha kulutamine alkoholile.

Rõhutame, et me ei soovi keelustada alkoholi tarbimist, kuid peame ebaeetiliseks ja ebaotstarbekaks alkohoolsete jookide soetamist maksumaksjate raha eest. Eriti taunitav on maksumaksjate raha kasutamine alkoholi ostmiseks ministrite ja kõrgete ametnike erapidude pidamiseks.

Me ei soovi, et läbi riigieelarve otse või kaudselt rahastatavad ministeeriumid, ametid, äri- ja mittetulundusühingud, sihtasutused jne. kulutaksid maksulaekumisi või muid tulusid alkoholi soetamiseks.

Kui Riigikogu ja Valitsus peavad vajalikuks sätestada erandid, siis soovime, et kulutused alkoholile oleks riigieelarves selgelt asutuste kaupa välja toodud. Alkohol on tugeva sõltuvuspotentsiaaliga ja suuri tervisekahjusid tekitav psühhoaktiivne aine - s.t. alkohol on uimasti ehk narkootikum ehk mõnuaine. Selle aine legaalsus ei muuda aine mõju ega olemust. Alkoholi soetamine maksumaksja rahast riivab oluliselt kodanike õiglustunnet.

Käesoleva pöördumisega ei soovi me reguleerida ravi ja ravimeid; teadustegevust, puhastusvahendite ostu jms.

Kommentaarid