Vanemaealiste maksusoodustused [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Idee ei leidnud teemaseminaril heakskiitu

Teemaseminaril arutleti pikalt vanaduspensioniealiste sotsiaalmaksusoodustuste üle ning hääletuse tulemusena soovitati ideed edasi arendada selliselt, et vanaduspensioniealise palkamisel tuleks maksta vaid sotsiaalmaksu ravikindlustusele minevat osa, aga mitte pensionikindlustuse osa. Pensioniealiste maksusoodustuste muud ideed olid ka liiga üldiselt vormistatud ja nende üle ei hääletatud.