Vähendame palgalõhe Meie kõigi võrdse tuleviku nimel

Katrina Indiana,
  1. Riigikogu juhatuse istungi protokoll nr 45

    Istungi juhataja: Riigikogu esimees Eiki Nestor Protokollija: Riigikogu Kantselei istungiosakonna nõunik Anita Möldre Istungist võtsid osa: Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa Riigikogu aseesimees Kalle Laanet Riigikogu Kantselei ametnikud: haldusdirektor Ahto Saks avalike suhete osakonna juhataja Anu Adra-Entsik välissuhete osakonna juhataja Gea Rennel istungiosakonna juhataja Siret Neeve istungiosakonna nõunik Eneli Illaru Päevakord: 1. Küsimuste esitamise järjekord 17. oktoobri infotunnis 2. Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine 3. Riigikogu põhiseaduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni liikmete arvu määramine 4. Riigikogu juhatuse 2015. aasta 6. aprilli otsuse nr 10 „Riigikogu alatiste komisjonide kohtade jaotamine fraktsioonide vahel“ muutmine 5. Põhiseaduskomisjoni, sotsiaalkomisjoni, väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine 6. Välislähetused 7. Muud küsimused 7. Muud küsimused 7.1. Riigikogu juhatus toetas Vanalinna Hariduskolleegiumi taotlust korraldada k.a 9. novembril Riigikogus traditsioonile mardipäeva üritus. 7.2. Riigikogu juhatus muutis oma k.a 25. septembri otsust ning edastas märgukirja „Vähendame palgalõhe meie kõigi võrdse tuleviku nimel“ arutamiseks põhiseaduskomisjonile. Riigikogu juhatus palub jätkuvalt arvestada asjaoluga, et üleandjate eesmärgiks oli kollektiivse pöördumise esitamine ning sellest antud küsimuse menetlemisel ka lähtuda. Eiki Nestor Istungi juhataja Anita Möldre Protokollija (allkirjastatud digitaalselt) https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/af766bbc-0048-4bbb-898d-b88272935f81

Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?

Kommentaarid

  1. Maarja-Leena Saar

    Antud algatus on võetud menetluseks märgukirjana (16.10.2018 Riigikogu juhatuse istungi protokollis)

    Riigikogu juhatus edastas märgukirja „Vähendame palgalõhe meie kõigi võrdse tuleviku nimel“ arutamiseks põhiseaduskomisjonile. Riigikogu juhatus palus komisjonil arvestada asjaoluga, et üleandjate eesmärgiks oli kollektiivse pöördumise esitamine ning sellest antud küsimuse menetlemisel ka lähtuda.