Nõuame looduskaitseliste piirangute õiglast hüvitamist

MTÜ Eesti Erametsaliit, Anniki Leppik,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
1103 allkirja kogutud
ALLKIRJASTA

Riigikokku saatmiseks allkirjad koos! Allkirjastamise tähtaeg: .

- Teeme ettepaneku looduskaitseliste hüvitiste määrade tõstmiseks sihtkaitsevööndis minimaalselt 160€/ha ja piiranguvööndis minimaalselt 86,4€/ha-ni.

- Teeme ettepaneku muuta looduskaitseseadust selliselt, et kui riik ei suuda piiranguid õiglaselt ja koheselt hüvitada, oleks eramaadel piirangute rakendamine vabatahtlik.

MTÜ Eesti Erametsaliit on aastate jooksul korduvalt teinud Vabariigi Valitsusele ja metsandusega seotud ministritele ettepaneku tõsta looduskaitseliste piirangute eest erametsaomanikele ette nähtud hüvitised tänapäevasele õiglasele tasemele.

Oleme järjepidevalt meelde tuletanud, et erametsaomanikele jääb väheseks üksnes poliitikute kõlavatest sõnadest, millega tunnustatakse vajadust looduskaitseliste piirangute hüvitisi tõsta. Sõnadele lisaks ootavad omanikud ka tegusid ning hüvitismäärade kaasajastamist.

Looduskaitseliste piirangute kehtestamine lööb kõige valusamalt just maapiirkonnas elavaid erametsaomanikke, kelle perede toimetulek sõltub osaliselt või täielikult metsa majandamisest. Paljud neist on ebaõiglaselt pandud olukorda, kus tänu kehtestatud piirangutele ei saa nad oma kodumetsast talviseid küttepuid varuda, ent kehtiva hüvitisega pole võimalik ühe hektari eest ette nähtud toetuse eest ruumi puid isegi osta.

Looduskaitseliste piirangute hüvitiste määrad arvutati välja 2007. aastal ja on püsinud sellest ajast tänaseni muutumatud.

Rangete piirangutega metsades on hüvitis 110 eurot hektari kohta aastas ja väikesemate kitsendustega metsades kuni 60 eurot hektari kohta aastas. Viimast summat on igal aastal rahapuuduse tõttu kärbitud.

Inflatsioon on alates 2008. aastast kuni käesoleva aasta (2022) alguseni olnud 44 protsenti ja erametsaliit leiab, et ainuüksi inflatsiooniga arvestamise tõttu on vaja tõsta sihtkaitsevööndi hüvitis minimaalselt tasemele 160 eurot hektarist ning piiranguvööndites minimaalselt 86,4 eurot hektarist.

See on vähim, mida riik õigluse jalule seadmiseks teha saab.

MTÜ Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb oma liikmete huve, et võimaldada tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel.

1103 allkirja kogutud

Riigikokku saatmiseks allkirjad koos! Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saab vähemalt 16aastane Eesti alaline elanik ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga.

Kommentaarid

  1. Õiglane tasu looduskaitsealuste maade piirangute eest!!

    Aeg maksta õiglast tasu looduskaitsealuste pindade eest!