Petitsioon erivajadustega laste õpetajate kaitseks

Anna Fattakhova,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
5040 allkirja

Algatus on Riigikogus. Vaata menetlust.

Eesti keelesVene keeles (tõlge)

Lugupeetud Riigikogu liikmed! Uue Keeleseaduse hääletamisel palume meeles pidada erivajadustega laste tervist! Ei saa lubada, et Keeleseadus kohustab õppeasutusi nõudma eesti keele C1-keeletaseme oskust isegi nendelt õpetajatelt ja tugispetsialistidelt, kes õpetavad muukeelseid erivajadustega lapsi. Palun ärge võtke erivajadustega lastelt ära pedagoogide, logopeedide ja psühholoogide tuge! Ilma spetsialistide abita ei suuda nad käia lasteaias ega koolis. Spetsialiste, kes oskavad erivajadustega lastega tegeleda, on äärmiselt vähe. Palume mitte teha katseid kõige nõrgemate peal, et mitte teha nende elu veelgi raskemaks. Lugupeetud Riigikogu liikmed! Palume lubada koolidel ja lasteaedadel võtta tööle erivajadustega laste õpetajaid, logopeede ja psühholooge ilma C1-keelekategooria nõudeta, kui need spetsialistid ei tööta eesti keelt emakeelena kõnelevate lastega.

 1. Arutelu Kultuurikomisjon-is

 2. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Kultuurikomisjon-ile.

 3. Algatus jõudis Riigikokku

 4. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 5. Algatus kogus 1000 allkirja

 6. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid