Lageraied Ajalukku

Eesti Metsa Abiks MTÜ,

Kommentaarid

Aita EMA-l lageraied ajalukku saata!

Kõik metsasõbrad saavad aidata Eesti Metsa Abiks meeskonnal lageraiete ulatuslikuks piiramiseks ja metsade parema kaitse tagamiseks algatatud rahvapetitsioonile käsitsi allkirju koguda, trükkides kodulehele üles riputatud allkirjalehe ning petitsioonipunktide selgitused iseseisvalt välja ning tehes oma kodupiirkonnas lageraiete teemalist selgitus- ja allkirjade kogumise tööd. Täidetud allkirjalehti oodatakse 14. aprilliks MTÜ peakontorisse, et need Riigikogule üle antavale petitsioonile lisada. Kolme väikese sammuga saad anda oma panuse metsade parema kaitse saavutamiseks: 1) Trüki petitsiooni allkirjaleht (http://eestimetsaabiks.emaliikumine.ee/wp-content/uploads/2018/11/lageraiepetitsioonileht.doc) ja petitsioonipunktide selgitused (http://eestimetsaabiks.emaliikumine.ee/wp-content/uploads/2019/01/Lageraiepetitsioonileht_petitsioonipunktide_selgitused.doc) iseseisvalt välja 2) Alusta oma kodupiirkonnas lageraiete teemalist teavitustööd ja allkirjade kogumist 3) Saada täidetud allkirjaleht või -lehed MTÜ Eesti Metsa Abiks peakontorisse aadressil Tallinn 11619 / Põllu 41 hiljemalt 14. aprilliks, et lisada need Riigikogule üle antavale petitsioonile lageraiete ulatuslikuks piiramiseks riigimetsas ja meie metsaväärtuste parema kaitse tagamiseks.