Lageraied Ajalukku

Eesti Metsa Abiks MTÜ,

Kommentaarid

VIITED 1

1 „Metsaväärtused, metsahoiakud ja säästlik metsakasutus“, küsitlusuuringu aruanne. Koostajad: Ann Ojala, Georg Tamm. Tallinn, 2006 https://www.eramets.ee/static/files/158.Metsauuringu_raport.pdfThe European Agricultural Fund for Rural Development, Rural development priorities 2014–2020. 2 MAK 2030 ökoloogia tööruhma probleemikaardistus, probleemid nr 1, 9, 22, 31, 33, 35, 39, 40, 41, 47, 48, 59, 62, 63, https://www.envir.ee/sites/default/files/okoloogia_kaardistus.pdf samuti kultuuri töörühma probleemikaardistus probleem nr 8, 9, https://www.envir.ee/sites/default/files/kultuuri_kaardistus.pdf, sotsiaaltöörühma probleemikaardistuse probleemid 1, 2 ja 20 https://www.envir.ee/sites/default/files/sotsiaali_kaardistus.pdf ja majandusrühma probleemikaardistuse probleemid Bert Rähnilt 1 ja 3 https://www.envir.ee/sites/default/files/majanduse_kaardistus.pdf. 3 Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni 55. ettekandepäev teemal „Teadus ja seadus metsas“, Anneli Palo ettekanne „Eesti kaitsealade metsakasvukoha– ja elupaigatüübid“, 13.12.2017. http://www.zbi.ee/talkk/materjalid/Eesti%20kaitsealade%20metsakasvukohad%20ja%20tuubid.pdf 4 MAK2030 ökol. probleemikaardistus, probleem nr 9. 5 „Loominguline majandamisviis, mis valdavaks vaevalt et kujuneb“, Hardi Tullus, Sinu Mets nr 47, 7. juuni 2017 https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=sinumets20170607.2.4.3 6 EKO pressiteade: Ühendused esitasid eelnõu kaitsealuste metsade kaitsmiseks liigse majandamise eest, 14. november 2017. http://www.roheline.ee/uudised/keskkonnapoliitika/uudis/2017/11/14/eko-pressiteade-uhendused-esitasid-eelnou-kaitsealuste-metsade-kaitsmiseks-liigse-majandamise-eest „Raiesurve kaitsealadele hakkab ilmselt kasvama“, Kaido Kama, 5. november 2017 https://maaelu.postimees.ee/4033429/kaido-kama-raiesurve-kaitsealadele-hakkab-ilmselt-kasvama,„Rahvuspargi südames tehtav raie tekitab kohalikele meelehärmi“, Priscilla Õmblus, Pärnu Postimees, 6. märts 2018 https://parnu.postimees.ee/4430297/rahvuspargi-sudames-tehtav-raie-tekitab-kohalikele-meeleharmi