Lageraied Ajalukku

Eesti Metsa Abiks MTÜ,

Kommentaarid

4. Kehtestada kogu riigis üldine 4-kuune raierahu

Üldise 4-kuuse raierahu idee pakkusid viis keskkonna- ja teadusorganisatsiooni välja juba üheksateist aastat tagasi8. Ka traditsiooniliselt on raietööde tegemise aeg talvel. Raierahu pidamise eeliseks oli nii linnustiku ja loomastiku kaitse kui ka parem puidukvaliteet, juurepessi leviku tõkestamine ja mullakaitse. Linnustik ja loomastik on meie ökosüsteemi oluline osa ja seda pidevalt kahjustades ja hävitades tekitame pikemas perspektiivis oma elukeskkonnas suuri muutusi ja tasakaalutust. Linnud ja nende liigirikkuse hoidmine Eestis mõjutab linnupopulatsioone üle kogu maailma. Iga südametunnistusega ja meie loodusest ning liigirikkusest hooliv inimene peatab selleks ajaks metsatööd ja suuremad hooldustööd, et vältida lindude ja väikeloomade häirimist või nende poegade hukkumist. RMK peab isegi poolikut raierahu, ent meie leiame, et üldine raierahu tuleks kehtestada nii era- kui riigimetsades. Pesitsusaegsete loomade ja lindude häirimine ja tapmine on kuritegu meie looduse ning ka paljude inimeste eetiliste tõekspidamiste vastu, seepärast tuleb säärast tegevust seadusega piirata.