Lageraied Ajalukku

Eesti Metsa Abiks MTÜ,

Kommentaarid

2. Lugeda mets uuenenuks latimetsa eani jõudes praeguse 0,5-1 meetri asemel.

Praegune uuenenuks lugemise süsteem võimaldab suurte lagealade teket, kuna seadused lubavad raiuda uuenenud metsa kõrvale uue langi. Kui „uuenemine“ tähendab aga poole kuni ühe meetriste puukestega, aga muidu lagedaks raiutud metsamaad, siis on see nii maastikuplaneeringulises kui ökoloogilises mõttes endiselt rohkem lageraielangi, kui iseseisvalt funktsioneeriva metsakoosluse moodi. Oleme välja pakkunud, et metsa võiks nii riigi- kui erametsades uuenenuks lugeda paraja latimetsa eani jõudes. Metsanduslikus mõttes tähendab latimets metsa, mis on täiusega üle 30% ja mille keskmine rinnasdiameeter on 6 – 12 cm, keskmine vanus aga alla poole küpsusvanusest. Põhimõtteliselt tähendab see noort, üle pea ulatuvat metsa, mida ka silma järgi juba metsaks saab nimetada.