Lageraied Ajalukku

Eesti Metsa Abiks MTÜ,

Kommentaarid

Erakond Eestimaa Rohelised toetab seda algatust!

Erakond Eestimaa Rohelised (EER) pooldab üleminekut püsimetsandusele - metsast saab puitu ka ilma seda lagedaks raiumata. Inimkonna tehniline areng on loonud harvesterid, aga me ei pea sörkima nende sabas. Palju arukamad ja paindlikumad lahendused on võimalikud! Kuni 19. sajandini võeti metsast parasjagu need puud, mida konkreetseks otstarbeks vajati. Tänapäeva infoühiskond võimaldab teha sedasama uuel tasemel, ilma elurikkust oluliselt kahjustamata. 20. sajandi masstootmise kontseptsioon peab saama ajalooks! EER toetab seda algatust, kui sammu püsimetsanduse teel. Marko, EER juhatuse liige.