Rakvere vallale

Palume teil toetada Lasila Põhikooli jätkamist ilusas mõisahoones

Raahel Karu,

Kommentaarid

Lasila kool on kogukonna kese ja Lasila ise asub Lääne-Virumaa südames

Minu laps käib Lasila Põhikooli esimeses klassis. Kokku on koolis 58 lähikonna õpilast. Klassid on väikesed, õpetajatel on aega ja tahtmist lastega tegeleda, neile vajalikul määral tähelepanu pöörata! Lapsed on rõõmsad, nende silmad säravad, neil on palju ideid ja tegutsemistahet! Lasila kool on kogupäevakool ja see toetab lapsevanemate töölepühendumist. Lasila kool on kogukonna kese, Lasila ise asub Lääne-Virumaa südames. Lasila ei ole ääremaa. Lisaks peame arvestama, et kõikidele lastele ei sobi suured koolid, meil on lapsi, kes vajavad väiksemaid klasse. Valisin lapsele Lasila Põhikooli kuna see on meie kodule kõige lähedamal asuv kool. Lasila koolis on hea õhkkond, väga toredad õpetajad ja mis peamine, neil on aega ning tahtmist lastega tegeleda. Õpetajate silmad säravad ja nad tulevad hommikul hea meelega tööle. Sellist pilku suure linna tuhandete õpilastega koolides ei näe.... Ma usun, et see õpikeskkond, mida Lasila kool pakub lapsele arenemiseks on ideaalilähedane. Tänapäevases kiirustavas maailmas on väga oluline, et õpetajatel oleks lastele aega pühenduda sest muidu elame varsti ühiskonnas kus kõigil ongi kiire, kellelgi pole aega, et tegelikult märgata teisi inimesi, nende jaoks olemas olla ja võibolla kahaneb ka inimeste võime iseenda eest hoolt kanda. Inimese toimetulekut määrab suures osas see kui tugev on kogukond (seda kinnitas Eesti Inimarengu aruanne 2023). On väga tähtis, et laps saaks käia kodu lähedal koolis sest siis saab ta ka tuttavaks teiste lastega, kes siin kandis elavad ning tekib sõpruskond ja sotsiaalsed sidemed perekondade vahel. Tekib tugevam ning ühtehoidvam kogukond. Ehk siis lisaks kilomeetritele, mis koolitee pikkust mõõdavad, on väikestel külakoolidel ka teistsugune, pikaajaliselt kogukonda liitev roll. Mina olen väga õnnelik selle kooli üle ja soovin, et mu laps saaks kõik üheksa aastat seal koolis käia.