Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Idee kiideti teemaseminaril heaks

Arutelu käigus leiti, et kui ümbritsev keskkond on liikumise mõttes liigutav eakatele, siis on see kõigile meeldiv keskkond. Riiklikult saab linnatänavate standardis ja muudes vastavates järgitavates dokumentides sätestada teede-tänavate ja muude avalike ruumide projekteerimisel tingimus, millise vahemaa tagant puhkekohad (pingid jm) rajada.