Eestimaa kaitseks

Olev-Andres Tinn,

Kommentaarid

RB-d pole vaja Eestit poolitama ei lääne ega ka ida poolt, kui RB siiski tehakse, tuleks see rajada Pärnu trassil tunnelisse

Täpsustan kriitikat algatuse kohta ja pakun lisaks mõned lahendused: 1.a. Puudub ka Tartu trassi tasuvusarvutus. Punktis kirjeldatud probleemid kehtivad täielikult ka Tartu trassi korral. Absurdne on nõuda Pärnu trassist loobumist ja Tartu trassi eelistamist tasuvusarvutuse puudumise tõttu, kui see ühtviisi puudub mõlemal variandil. Elementaarne on see, et 50% pikem trass on ekspluateermisel ja hooldamisel kulukam ja pikemast teekonnast tingituna ajakulukam ja väiksema konkurentsivõimega. 1.b. Punktis kirjeldatud probleemid kehtivad täielikult ka Tartu trassi korral. Tartu trass ei muuda RB-d kasumlikuks ega lahenda omafinantseeringu probleeme. 1.c. Punktis kirjeldatud probleemid kehtivad ka Tartu trassi korral. Lisaks, kui trass teha läbi Tartu, siis on Tallinn-Tartu-Valga raudtee uuendamiseks hiljuti miljonite eurode eest tehtud remont- ja parendustööd maha visatud raha. Kuna ka rohelised tunnistavad raudteevedude mahu jätkuvat langust, on absurdne põhjendada sellega RB Tartu trassi nõudmist. Langevate veomahtude korral tuleks raudteed likvideerida, mitte suurendada hiigelinvesteeringutega niigi alakoormatud raudtee läbilaskevõimet. 2.a. Lahenduseks oleks RB ehitamine kogu pikkuses tunnelisse. See kahandaks oluliselt keskkonna- ja sotsiaalseid riske ja võimaldaks suuremaid kiiruseid. Tunnelit saaks tulevikus kasutada ka hüperluubi jaoks. Loomulikult on tunnel mõistlik teha võimalikult sirge, Pärnu kaudu (vt kaarti!). 2.b. Punktis kirjeldatud probleemid kehtivad ka Tartu trassi korral, seejuures on see trass veelgi pikem. Lahenduseks oleks RB ehitamine tunnelisse, kus maa-ainese kaevandamine tunneli jaoks annaks vajaliku ehitusmaterjali. 3.a. Kuna Ida-Eestis on raudteeühendus Riiaga juba olemas, tuleks eeskätt lahendada Lääne-Eesti ühendusprobleem ning lühendada suurima rahvaarvuga Harjumaa Riiaga raudteeühenduse teepikkust (võimalik kuni kolmandiku võrra lühendada, võrreldes Tartu trassiga!). 3.b. RB rajamine Pärnu kaudu kulgevasse tunnelisse lahendaks trassile jäävatest kodudest ilma jätmise probleemi.