Eestimaa kaitseks

Olev-Andres Tinn,

Kommentaarid

Eestimaa raudteedega veelgi rohkem fragmenteerimise asemel võiks muuta raudteealused maad rohekoridorideks

Raudtee saabus Eestisse tsaariajal, kui toonase tööstusrevolutsiooni vedaja. Tänaseks on raudteed end Eesti oludes ammendanud, ega suuda konkureerida mere-, õhu- ja maanteetranspordiga. Vaid tohutute dotatsioonide najal suudetakse tagasihoidlikus mahus raudteevedusid teha, mahud on vaid murdosa eelmise sajandi 80-ndate lõpu mahtudest. Dotatsioonide puudumisel aga koliks ka viimased kliendid alternatiivsetele transpordiviisidele üle ja raudteed jääks seisma täiesti kasutult. Sellises olukorras pole mingit mõtet panustada RB rajamisele, eriti aga veel selle kõige pikemat väljapakutud trassi pidi - läbi Tartu. Selle asemel tuleks kaaluda kõigi Eesti raudteede üles võtmist ja selleläbi vabanevast 5000...10000 hektarist moodustada rohealad (tulevikus ehk lausa NATURA kaitseala), mida mööda saaks loomad liikuda asustusest ja metsast aegade jooksul inimese poolt lagedaks muudetud aladest (põllumaad, golfiväljakud, karjäärid jne) killustatud maastikul.

  1. Kas keegi aitab sul seda jama välja mõelda, Uku? Keegi reformierakonnast näiteks?

  2. Mul on tunne, et keegi Reformierakonnast aitab pigem Rohelistel RB toetuseks siinsele nn "rahvaalgatusele" rumala jama ja oponendi sõimamisega tuge leida. Reformierakonna eesmärk on ju RB iga hinna eest rajada. Mina olen selle vastu, nagu ka suurem osa Eesti rahvast - pooldan, et RB-d ei tuleks mitte mingil kujul, enne kui olemasolev raudtee pole muutunud efektiivseks ja tasuvaks. Paraku ei ole raudtee efektiivseks muutumine Eesti oludes reaalne, seepärast oleks mõistlik rööpad asjatult roostetamast ära korjata ja istutada (või lasta ise kasvada, kui nii on ökom) asemele mets. Ei ole kuulnud, et Reformierakond toetaks rohekoridoride moodustamist praeguste raudteeliinide asemele, et tagada loomade heaolu ja liikumisvabadus. Loodusest hoolivad eestlased kindlasti pooldavad rohekoridoride ideed.