Eestimaa kaitseks

Olev-Andres Tinn,

Kommentaarid

Roheliste ettepanekus puudub variantide võrdlev kulukalkulatsioon

Roheliste algatus ei too välja, milline oleks nende arvestuste järgi võimalik sääst RB trassi 140 km võrra pikemaks venitamise korral. Selge on see, et lisaks paljudele reisihjatele põhjustava lisa ajakulu, põhjustab trassi pikenemine ka suuremaid kulusid trassi ehitamisel ja käigus hoidmisel. Lisaks on ka energiakulu ja vajadus rongide/vagunite arvu järele suurem, kui teekond on pikem ja kauem kestev.

  1. Praeguse ühenduse kiiremaksehitamine ei tee seda mitte kuidagi pikemaks ega ajakulukamaks:) Uue trassi ehitamine on kordades keskkonna-, ressursi-ja rahakulukam kui olemasoleva trassi rekonstrueerimine. Juba kadunud majandusgeograaf Aasmäe näitas seda veenvalt....

  2. Praeguse ühenduse, mis on niigi alakoormatud, tohutute investeeringute toel ja suure energia ja materjalikulu hinnaga kiiremaks ehitamine ei paranda ei keskkonnaseisundit ega loo arvestatavat lisaväärtust raudteel veetavatele kaupadele ega enamikule rongireisijatele. Vaatamata hiljutisele Tallinn-Tapa-Tartu-Valga raudtee paljude lõikude kiiremaks ehitamisele ei ole sel liinil vedude maht oluliselt kasvanud. Kaubaveo maht seda liini pidi Läti suunal on nullilähedane. Reisijate arv rongiga Eestist Lätti jääb alla ühe bussiga teenindada võimalikust mahust. Nii väikse koormuse pärast remontida veelkord üle äsjaremionditud 440 km raudteed, et sellel kiirust paremal juhul veel paarikümne km/h võrra kasvatada (kurvilisus rohkem ei luba, ilma põhjalikuma ümberehituseta, mille sa aga välistasid), on äärmiselt keskkonnavaenulik ja majanduslikult kahjulik. Enamiku potentsiaalsete reisijate ja võimalike kaupoade jaoks sisaldab see liin nagunii 140 ülearust liinikilomeetrit, mida otsesema liiniga Pärnu kaudu saaks kergesti likvideerida. Kuna Tartust Riiga on 250 km, siis nii lühikesel trassil ei anna kiiruse kasvatamine paarikümne km/h võrra olulist ajavõitu, samas mitu korda arvukama Harjumaa elanikkonna jaoks, kel mööda Tartu liini rongisõit Riiga on 440 km, annab liini Pärnu kaudu 140 km võrra õgvendamine olulise ajavõidu, kui raudtee kohe algusest peale ehitada võimalikult sirge ja suurele kiirusele sobiv. Tartu trassi promomine on puhas jonn, millel puuduvad igasugused majanduslikud, keskkonakaitselised ja sotsiaalsed argumendid. See on ajendatud kas tartlaste ignorantsusest ja teiste maakondade elanike alavääristamisest, või siis puhtast hirmust, et rahva vastuseisu tõttu võib RB ehitamine üldse ära jääda, mis võtab võimaluse oma näpud selle tohutu raha sees, mis projekti jaoks kokku kalkuleeritud, rasvaseks saada.