Eestimaa kaitseks

Olev-Andres Tinn,

Kommentaarid

Pärnu pole endiselt kuhugi nihkunud

Vastuse järg Ukule 4. Aleksander Laane esineb siin oma nime ja näoga, Uku on aga 99% tõenäosusega paljusõnaline ja paraku ka tendentslikult valetamakippuv liba:) 5. Uku, sinu jutt sisaldab absurdseid väiteid. On siiamaani suudetud kaupa mööda raudteed kasvõi Hispaaniani toimetada ja toimetatakse edasipidigi. Miks peaks Saksamaa jt riigid seejuures läbimata jätma, on ka kummaline. Kuigi praktikas siit Hispaaniani kaup raudteed mööda pigem ei liigu - laevaga on mõistlikum olnud siiani. Aga füüsiliselt mingit takistust pole - sest rööpmelaiuse muudatused pole kaubale takistuseks. tariifid on rohkem. Aga kui sa mingi megakalli projekti tekitad, siis ei saa sa ka tariife alandada - midagi peab ometi tagasi ka teenima. Seega : teeme ühendused eelkõige baltimaade pea- ja ülikoolilinnade vahel valmis mõistlikul viisil, võimalikult keskkonnahoidlikult ja majanduslikult otstarbekalt. Jätaks igasugused tambovi konstandid kasutamata...

  1. 4. Kordan poliitik Aleksander Laanele: "Rahvaalgatus.ee-d kasutades pean meeles järgmist: ... 5. kritiseerin ideid, mitte inimesi. Kriitikas keskendun lahendustele, mitte probleemidele;" Kas korduvalt reeglite rikkujad ei tuleks siit eemaldada? 5. Minu punkt 5 sisaldas täpselt kaks (2!) väidet ja ühe küsimuse. Toon need väited uuesti: a) RB projekt näeb ette standard rööpavahe 1435 mm kasutuselevõttu. b) Nii, nagu kasutatakse Poolas, Saksamaal, Austrias, Itaalias, Ühendkuningriigis, Rootsis, Norras jpt riikides. Kumb väide neist on poliitik Aleksanderi meelest absurdne? Kauba või reisijate eri laiusega raudteele üleminekukohas ümber laadimine/ümberistumine võis siis raudteeveeremil rataste vahetamine või siis eri laiusega rööbasteedel liikumist võimaldavate erilahenduste kasutuselevõtt on kõik asjatult energiat ja aega kulutavad lahendused. Õige laiusega rööbastee hoiab selle energia kokku ilma igasuguse lisakuluta. Sest rajatud raudtee on nagunii vaja mingi aja pärast asendada, miski ei kesta igavesti. Aga nagu sa ütled, on takistusi teisigi. Piisab ühest takistusest, kõrgetest tariifidest, ja vagunid veerema ei hakka! RB maaletoojad on näinud just standardlaiuse kasutuselevõtus seda võluvitsa, mis peaks aitama raudteel teiste transpordiliikidega konkureerida. Rohelised aga torpedeerivad ka seda. Keskkonnahoidlik ja majanduslikult säästlik oleks kõik rööpad üles võtta ja liikuda ülikoolilinnade vahel bussidega. Või veel parem, üldse mitte liikuda (või siis üksnes minimaalselt), vaid kasutada suhtlemiseks ja info vahetamiseks kiireid võrguühendusi. Rahvaste massiline reisimine on äärmiselt keskkonnavaenulik ja ressursse raiskav tegevus, mida pole mõtet promoda. Las ülikoolid vahetavad paar lektorit, mitte et tudengid peaks massiliselt sõitma teise riigi ülikooli nende loengut kuulama, jne. Paari lektori Tartusse toimetamine on palju keskkonnasõbralikum ja majanduslikult efektiivsem sõiduauto või väikebussiga, mitte hüperluubiga.