Eestimaa kaitseks

Olev-Andres Tinn,

Kommentaarid

Pärnu pole oma kohalt nihkunud

1. Keegi, kes esineb varjunime Uku all, püüab järjekindlalt väita, et Pärnu nihkub Riiast nelja tunni sõidu võrra kaugemale, kui RB trass läbi Tartu ehitada. Mina väidan, et Pärnus Riiga saab endiselt u 2,5-3 tunniga. Samuti ei nihku Tallinn mitte kuhugi. Miks peaks keegi Pärnust tingimata just rongiga Riiga sõita, jääb arusaamatuks. Samuti on arusaamatu, kuidas saab olla täiesti uus katkestus looduses keskkonnale parem olukorrast, kui seda pole. Kõik, kes elavad olemasoleva ja rekonstrueeritava TLN-TRT-Riiia trassi piirkonnas ja tagamaadel (ja neid inimesi on mitmeid kordi rohkem), saavad sellest selget kasu. 2. Petitsioon kutsub üles loodusressursse ja raha ratsionaalselt ja mõistusepäraselt kasutama.Ilmselt pole ratsionaalne teha Eestisse nn saksa laiusega raudteed, sest see tähendaks kahe erineva laiusega teede tekkimist ja iga asjaga kursis olev inimene ütleb, et see läheb ülalpidamises kallimaks. NN ülemineku-jaamad on praegugi erinevate laiuste piiridel tegutsemas üle Euroopa ja sellega pole probleeme. Mingit "üldist arusaama" selles vallas pole olemas. Esimestes analüüsides oli välja pakutud, et eurolaiusega tee võiks välja tuua Kaunaseni, kus on nagunii üks paljudest ümberistumistest - ja see on praegu valitsuse poolt pealesurutavast kavast kindlasti ratsionaalsem. Elektrifitseerimine on ka meie soov. 3. Uku väidab, et rongiliiklus on ja jääb lennukiga võrreldes aeglaseks ning konkurentsivõimetuks. Miks peab siis täiesti uut ja raiskavat trassi ehitama möödunud sajandi tehnoloogiaga, nagu UKu tahab, jääb arusaamatuks. Rohelised arvavad, et mõistlik kiirusetõstmine rekonstrueerimise läbi TLN-TRT-Riia trassil on optimaalne nii saadava kasu kui kulutatud ressursi mõttes. Juba praegu on arendamisel raudteetranspordi tehnoloogiad, mis võimaldavad pakkuda lennukiga võrreldavaid kiirusi alates 700 km h. Kui tehnoloogia on "küps", siis sellega on mõtekas välja ehitada ülestõstetud otsetee läbi Pärnu Berliini või kaugemalegi - eriti siis, kui on oodata ka tunneli valmimist.

  1. 1. Valelik (see omadussõna on järgmise sõna ees nagunii vist ülearune?) poliitik süüdistab teisi selles, et nad väidavad linnu paigalt nihkuvat. Mina midagi sellist väitnud ei ole. Sellisest stiilis lamiseja tuleks minu hinnangul rahvaalgatuse juurest eemal hoida. Näitasin ilmakalt, et RB-st on Pärnu trassil palju rohkematele eestimaalastele kasu kui Tartu trassi korral. Rohelistel on argumendid otsas, siis püüavad vaid sõnu väänata. Kõik Tartu tagamaa inimesed saavad ka Pärnu trassi korral sõita Riga nii bussi kui ka rongiga, Pärnumaa, Läänemaa, saarte ja Harjumaa rahavas aga saaks rongiga Riiga palju kiiremini just Pärnu trassi korral. Rohelised aga paneks sinna, kus juba niigi võimalused olemas, veel juurde, ja jätaks teised ilma. Tüüpiline! 2. Ainus viis loodusressursse mõistlikult kasutada oleks kasutada kõige efektiivsemaid transpordiliike. Raudtee Eesti oludes sinna ei kuulu. Raudteele panustamine võrdub ressursside raiskamisega ja keskkonnale põhjendamatu kahju tekitamisega. Ainus õige lahendus on EI RB-le! RB ära jätmisel Tartu rahva jaoks midagi oluliselt ei muutu - saavad ikka sõita Valga kaudu Riga, küll pisut aeglasemalt ja ebamugavamalt. Aha kiiruseihalus ei ole keskkonnasääst! 3. Mina olen täielikult RB ehitamise vastu. Aga kui see ehitatakse, siis tuleks see teha ikka võimalikult lühikesena ja ressurssesäästvana, mitte 140 km ehk 50% pikemana kui hädapärast vaja on. Rohelised heidavad RB projektile ette, et puuduvad tasuvusarvutused, kuid needki kehvad tasuvusarvutused, mis olemas on, näitavad selgelt Pärnu trassi eelist pikaajalises perspektiivis. Kiiruseihaldajate lemmikud, ülitihedalt asustatud piirkondades katsetatavad ultrakiirrongid ennast Eesti oludes kohe kindlasti ei õigusta. Loodetavasti rohelised teavad, et sellise rongi jaoks tee ehitamine maksab mitu suurusjärku rohkem kui tavaraudtee. Poliitikutel aga kipub reaalsus ära unustama, kui on vaja rahvale luua ilusauid tulevikupilte ja jagada lubadusi riigipiruka ligi pääsemiseks. Sama lugu on ka tunneliga.