Eestimaa kaitseks

Olev-Andres Tinn,

Kommentaarid

Trasside reisijakilomeetrite võrdlus

Roheliste petitsiooniga toetatava Tartu trassi korral pikeneks 576 265 Harjumaa elaniku jaoks RB teekond Riiga 140 km võrra ja 82 997 Pärnumaa elaniku jaoks lausa 440 km võrra. Kui eeldada, et iga Harjumaa ja Pärnumaa elanik teeb RB-ga aastas vaid ühe sõidu Riiga, teeb see kokku 117195780 täiendavat reisijakilomeetrit aastas, ehk 305 korda vahemaa Maalt Kuuni. Roheliste arvates toimub see asjatute reisijakilomeetrite vedu ilma majanduslike kulutusteta ja ilma keskkonnale kahju tekitamata. Mina aga sellega ei nõustu. Samas Pärnu trassi korral Tartumaa elanike jaoks teekond Riiga ei pikene üldse, sest olemasolev raudtee võimaldaks täpselt sama teepikkusega Riiga jõudmist, nagu ka pärast Roheliste soovitusel RB-ks ümber nimetamist (ümberehitamist kiiremaks teeks nad ju ette ei näe). Kui Eesti ja Läti vahel sõlmida vastav kokkulepe, saaks juba täna käima panna ümberistumisteta rongi Tartu ja Riia vahele, mis kiiruse hoidmiseks teeks liinil vaid mõned peatused. Paraku ei paista sellise rongi järele nõudlust. Sama kehtib ka kaubavoogude kohta. Tartus heade mõtete linnana võib ju küll olla palju häid ideid, kuid nendega kaubavaguneid ei koorma ja seetõttu puudub ka vajadus kaupu rongiga Riiga vedamiseks.

  1. 1. Rohelistele pole teada, et Pärnu või Tartu või Tallinn või Riia oleks oma kohalt nihkunud. Seega ei saa mingil moel öelda, et vahemaad nende linnade vahel oleks pikenenud. Samuti pole mõtet kilomeetreid tambovi konstandiga korrutada. 2. Petitsioonis on sõnaselgelt öeldud, et TLN-TRT-Riia trass tuleb rekonstrueerida kiiremaks mõistlike kulutustega ja mõistlikul viisil. See on esimene eelistus eurolaiusele viimise ees. Seega pole Ukul mõtet valetada ilmselgetes asjades. 3. Ronge pole praegu seepärast, et sõltumata trassist on kulgemine lennukiga võrreldes aeglane ja kaubamahud on kahanenud. 4. Keda Uku shimoniks nimetab ja miks, on ikkagi arusaamatu, sest kõik teised on esinenud siin oma nime alt. 5. Euroopas on kasutusel väga erinevad rööpmelaiused - n veel laiemad on Hispaania ja Portugali raudteed - ja saavad toimitud:)

  2. 1. 576 265 harjumaalase jaoks on teekond rongiga Riiga läbi Tartu kulgeva trassi puhul 140 km võrra (vähemalt 1 tund) pikem, kui teekond loodava RB trassi korral läbi Pärnu. 82 997 pärnumaalast saavad praegu rongiga Riiga sõita üksnes Tallinna-Tartu-Valga trassi pidi, mis on 440 km (vähemalt 4 tundi) pikem teekond, kui kavandatava RB trassi korral läbi Pärnu. 145003 tartumaalase jaoks jääb nii RB Pärnu trassi loomisel kui ka Roheliste ettepaneku järgi olemasoleva Tartut läbiva trassi RB-ks nimetamise korral raudteed pidi Riiga sõidu vahemaa ühesuguseks. Seega on Harjumaa ja Pärnumaa (ja üldse Lääne-Eesti) elanikele selgelt kasulikum ja keskkonnasõbralikum trass läbi Pärnu. Tartumaa (ja üldse Ida-Eesti) elanikele aga vahet pole. Järelikult on võimalikult paljudele eestimaalastele kasulik Pärnu trass. 2. Petitsioon ei ütle selgelt, mida selle rekonstrueerimise all silmas peetakse. Eurolaiusele üleminekut peab pika RB kampaania tulemusena RB lahutamatuks omaduseks enamik teemast kuulnuid. Samuti kogu tee elektrifitseerimist. Roheliste petitsioon ei maini, millises ulatuses nende nõutav lahendus üldisest arusaamast erineb. 3. Rongiliiklus jääb ka tulevikus lennukiga võrreldes aeglaseks. Peamine põhjus on siiski selles, et rongiliikluse järgi puudub vajadus, sest see pole konkurentsivõimeline. Ja raudtee kaubamahtude pea olematuks kahanemine ei tähenda seda, et tuleb hakata niigi alakoormatud raudtee läbilaskevõimet tohutute investeeringutega suurendama ja kaubarongide kiirust tõstma. Aleksanderil pole mõtet valetada ilmselgetes asjades! 4. Shimoniks nimatan ma siin kellegi Neemega vestlejat. 5. RB projekt näeb ette standard rööpavahe 1435 mm kasutuselevõttu. Nii, nagu kasutatakse Poolas, Saksamaal, Austrias, Itaalias, Ühendkuningriigis, Rootsis, Norras jpt riikides. Võibolla Rohelistele on teada nipp, kuidas rongiga kiirelt jõuda nende viidatud Hispaania ja Portugalini ilma vahepealseid standardlaiust kasutavaid riike läbimata? Vt kaart https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_gauge#/media/File:Rail_gauge_world.png