Eestimaa kaitseks

Olev-Andres Tinn,

Kommentaarid

Rail Balticut pole vaja Eestit poolitama ei lääne ega ka mitte ida poolt.

Mõned märkused roheliste algatuse kohta: Sissejuhatav osa: Ka Tartu kaudu rajatav Rail Baltic poolitaks Eesti! 1.a. Puudub ka Tartu trassi tasuvusarvutus. Punktis kirjeldatud probleemid kehtivad täielikult ka Tartu trassi korral. 1.b. Punktis kirjeldatud probleemid kehtivad täielikult ka Tartu trassi korral. 1.c. Punktis kirjeldatud probleemid kehtivad ka Tartu trassi korral. Lisaks, kui trass teha läbi Tartu, siis olid Tallinn-Tartu-Valga raudtee uuendamiseks hiljuti miljonite eurode eest tehtud remont- ja parendustööd maha visatud raha. 2.a. keskkonnamõju hindamise osas ei oska ma öelda, kummal juhul keskkonnakahju suurem on, kuid RB tuleb igal juhul ju koos taradega. Ilma taradeta, väikseima võimaliku keskkonnamõjuga läbi Tartu RB on juba olemas! Igasugune edasiarendus ainult kasvatab keskkonnariske ja -kahjusid. 2.b. Punktis kirjeldatud probleemid kehtivad ka Tartu trassi korral, kuigi võibolla väiksemas mahus (aga pole välistatud, et suuremas, trass on ikkagi pikem!). 3.a. Võimalikult paljude "eestimaalaste" kasu saamise nimel, peaks rong läbima kõiki suuremaid linnu (sh ka Narva ja Pärnu). Kuna punktis mainitakse kiiremat raudteed, siis tähendab see tarasid siksakis läbi kogu Eesti. Need kiiremad rongid väiksemates linnades nagunii ei peatu, muidu nad poleks kiiremad rongid, vaid tavalised suslad. 3.b. Siin mingi iva isegi peituks, kui Tartu trass suudetaks niimoodi ära mahutada, et piisab olemasoleva trassi laiusest. Milles aga sel juhul see arendus seisneks? Olemasoleva liini elektrifitseerimises? Vahele jääks ühe rööpapaariga lõigud? Rohelised võiks tõstatatud probleemid vähemalt läbi mõelda, enne selliste demagoogiliste rahvaalgatuste algatamist. Need punktid, mis kehtivad mõlema trassi puhul võrdselt, on puhas demagoogia!

  1. Tere Neeme! Tartu trass on juba olemas, selle PARENDAMISEKS tehtavad kulutused on ilmselgelt väiksemad PÄRIS UUE rajamisest - see on ju puhas loogika, igale koolipoisilegi arusaadav!. Tartu trassi puhul on lisanduv maj koormus selgelt väiksem kui täitsa uue lisatrassi puhul. Siiani parendamiseks kulutatud raha on läinud asja ette, sest keegi ei kavatse trassi üles võtta, laiali kanda ja siis taas teha. Keskkonnamõjudest - päris uus trass on ju LISAKS olemasolevale, meie ettepanek on kasutada OLEMASOLEVAT - seega neid kahte ei saa mõjult võrrelda. See 3a jutt on sul õige imelik - mis sik-sak läbi Eesti? Petitsioonis on kõik selgelt öeldud ju, milline see trass olema peaks - pole vajadust fantaseerida, ära panna ja demagoogitseda.. Rohelistel on kõik punktid spetsialistidega mitu korda läbi arutatud.

  2. Tere, Shimon! Tartu trassi raudteetamm, killustikupadi, liiprid jne ei vasta RB nõuetele. Olemasoleva raudtee puhul tuleb RB jaoks soovitud kiirusega raudtee tegemiseks rööpad ja liiprid eemaldada, raudteetamm ümber kujundada ning uus killustikupadi teha. Olemasoleva raudtee remondil nt Tallinn - Rapla lõigul on vana killustikupadi lükatud raudteetammi kõrvale valli ja värskest killustikust on tehtud uus liipritealune killustikupadi. Kas sa, Shimon, tahad väita, et Tartu trassi RB jaoks kohandamiseks kasutatakse selle hüperkiire raudtee puhul peale liiprite eemaldamist seda vana sodi killustikupadjana edasi? Betoonliiprid on valmistatud kindlale rööpmelaiusele. Isegi Tartu trassi värskelt asendatud betoonliiprid ei sobi RB jaoks ja tuleb viimseniu asendada, vanadest liipritest rääkimata. Või sa oma naiivsuses ei ole selle peale mõelnud? Sageli on täiesti uut asja odavam ehitada kui ümber ehitada vana. Väide, nagu vana trass sobiks kenasti, näitab lihtsalt roheliste juhmust. RAIL BALTIC TULEB ERINEVA RÖÖPMEVAHEGA JA VANA INFRASTRUKTUUR EI SOBI!!!!! Keskkonnamõju puhul tuleb arvestada ka trasside pikkuseerinevust ja sellest tulenevaid tuleviku hoolduskulusid. Mingi aja pärast tuleb kõik raudteetammid uuesti ümber ehitada, uued killustikupadjad teha, kõik liiprid, rööpad, pöörangud, kontaktliini postid, kontaktliini riputid ja kontaktliin asendada. Rääkimata pidevast tarade lappimisest, mis kindlasti ei kesta RB esimese kapitaalremondini. On suur vahe, kas seda protseduuri tuleb teha 150 või 250 km lõigul. Või unustavad rohelised pikaajalise säästlikkuse vaate ära? Petitsioonis on selgelt välja öeldud, et VÕIMALIKULT PALJU eestimaalasi peaks saama RB-st kasu. Selleks peab trass läbima KÕIKI SUUREMAID LINNU. Huvitav, kes need spetsialistid olid, kellega te konsulteerisite? Paluk nimeliselt välja tuua! See ei tohiks ju saladus olla! Loodetavasti hakkab Shimonil pisut koitma!

  3. Ahjaa, kui märkused on antud punktide lõikes, siis teema jälgijaile lugemise ja jälgimise lihtsustamiseks võiks ka omapoolsed vastused anda ikka punktide lõikes. Siis on näha, millisele probleemile vastamine on üldse ära ununenud ja püütakse teiste punktide kohta hämamisega tähelepanu kõrvale juhtida.