Vajaduspõhine pension [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Idee ei leidnud teemaseminaril heakskiitu

Vajaduspõhine pension ei täida uue eakuse rahvakogu eesmärke, sest ei motiveeri inimesi töötama. Esiteks kuna eakapõlve sissetulek ei sõltu enam varasemast panusest. Teiseks aga kui vajaduspõhist pensioni makstakse vaid neile, kelle varanduslik seis ja/või sissetulekud ei ole piisavad, ei motiveeri see vanaduspensionieas tööl käima. Seetõttu ei leidnud idee teemaseminaril poolehoidu.