Avaliku võimu teostajate ühingulised sidemed avalikuks

Kaspar Rammo,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
102 allkirja
ALLKIRJASTA

898 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Läbipaistvuse huvides on vajalik kehtestada seaduslik nõue, et avaliku võimu teostajad peavad deklareerima oma ühingulised sidemed, et avalikkusele oleks teada, milliste ringkondadega nad on seotud ning millised ringkonnad võivad seega nende otsuseid mõjutada.

Ettepanek

Allakirjutanud soovivad, et Riigikogu täiendaks Korruptsioonivastase seaduse § 14 järgmiselt: (9) Deklaratsioon peab sisaldama deklareerimise päeva seisuga andmeid deklarandi kuuluvuse kohta mittetulundusühingutesse, seltsingutesse ja sarnastesse mitteformaalsetesse ühendustesse, samuti sihtasutuste ja äriühingute juhtorganitesse.

Põhjendus

Korruptsioonijuhtumid riivavad Eesti rahva õiglustunnet. Korruptsioonivastases seaduses nõutud ametiisiku huvide deklaratsioon ei täida oma eesmärki. Avaliku võimu teostajate ühinguliste kuuluvuste ja omavaheliste sidemete avalikustamine on oluliselt tähtsam kui avalikkuse teavitamine auto või muu vara omamisest. Ainult niimoodi saame ennetada korruptsioonijuhtumeid tulevikus ja ei pea häbi tundma valitute ja seatute pärast. Eesti Vabariigi üheks julgeoleku tagatiseks on korruptsioonivaba poliitika. Kuulumine ühingutesse on vaba ja peab selliseks ka jääma, aga kodanikel on õigustatud huvi teada, milline on avalikku võimu teostavate isikute taust ja millised võivad olla nende omavahelised sidemed. Kes tahab tegutseda avaliku võimu teostajana, peab oma tausta avalikuks tegema!

102 allkirja

898 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saab vähemalt 16aastane Eesti alaline elanik ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga.

Kommentaarid