Kohustada Elektrilevi OÜ-l kaotada võrgutasu/elektri edastamise tasu negatiivse elektrihinna korral.

Ardi Soovik,

Kommentaarid

...and how often do you have negative prices?

I counted only 36 hours over the last 10 month!

  1. 7.10.2023 oli 11 tundi negatiivse hinnaga elekter. 8.10.2023 oli 9 tundi elektrihind alla nulli. Selle aja jooksul kasseeris elektrilevi tarbijatelt võrgutasu elektrikao eest, samas kui Elektrilevi ise hoopis teenis elektrikao pealt. Seetõttu ei judnud negatiivne elektrihind tarbijateni.