[IDEEKORJE] E-kodaniku harta loomine

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Päringute esitamise võimalus menetluse seisu kohta

Igaühel on õigus näha, mis menetlused on minu kohta algatatud - nii minu poolt kui ka asutuste poolt. Peab olema lihtne esitada päringut, millised menetlused on minu kohta käimas, millised minu andmeid kasutatakse. See õigus peab kehtima nii juhul, kui menetlus on kodaniku enda algatatud kui ka siis, kui teenus (või nt taotluse või andmete uuendamise protsess) on nn nähtamatu ehk ametiasutuse poolt proaktiivselt algatatud. Soovitame sellist päringut võimaldada ka piirideüleselt.