[IDEEKORJE] E-kodaniku harta loomine

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Hea teenuse standardi välja töötamine

Kanalid ja kasutaja teekond vastavalt kasutajate profiilidele - kasutajagruppide kaardistus ja vastav disain. Kodanikul on õigus keelduda teenusest, aga talle on proaktiivselt tagatud teenuse väljund. Piiriüleselt on oluline kokku leppida standardis.

  1. NÄIDE Maanteeameti proaktiivne teavitusteenus koos juhistega kodanikele. Kuidas seda ja teisi häid näiteid skaleerida, viia üle teistesse teenusvaldkondadesse nt sotsiaalvaldkonda?

  2. NÄIDE Puudega inimeste õigus saada rehabilitatsiooni teenust on teostatav, kuid üsna keeruline orienteeruda nii e-keskkonnas kui ka tavalisel moel. Puudega inimesed on pidevalt andnud tagasisidet, et vajavad kasutajatuge. Nende jaoks on oluline ka teenuste omavaheline haakuvus - kuidas jõuda ühe asutuse teenuste juurest (nt toetuse taotlemine) teise ja kolmandani (nt tervise- või sotsiaalteenuse pakkuja info ja teenustele registreerumine ja tegelik tarbimine). Kas on mingi standard, kui mitme kliki ja kui väikse vaevaga peaks olema e-teenus kättesaadav?