[IDEEKORJE] E-kodaniku harta loomine

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Kasutajakeskne info esitamine

Ametnikud tõstavad esile nn aktuaalsed teemad, sünteesivad mis on just praegu sellele inimesele ja avalikkusele oluline.

  1. NÄITED - Aastane kokkuvõte: e-kiri riigi saavutustest ja minu “panusest” andmete põhjal. - Terivseaudit kord aastas nagu maksudeklaratsioon. - Ülevaade minu antud tagasisidest ja sellest käivitunud protsessidest. - Kirjeldan endaga juhtunut ning süsteem jagab juhtnööre tegevusteks. - Eesti.ee ei ole one-stop-shop. - Asutuse lehelt on esmajärjekorras leitav info hetkel “kuuma” avalikuses üleskerkinud teema kohta.